Staatsfeiertag Liechtenstein 2010 am 15.08.2010

Festival:Staatsfeiertag Liechtenstein 2010
Start:20:30 GMT (22:30 Local)
Duration:25 min
Manufacturer:Bugano AG

Loaction
Video

Youtube   
Feuerwerk Staatsfeiertag Liechtenstein 2010 Teil 1/2  HD
Feuerwerk Staatsfeiertag Liechtenstein 2010 Teil 2/2  HD© by Bernhard Oker, 2010